Dofinansowanie NFZOchrona zdrowia

Kilka kroków do zakupu wózka inwalidzkiego z dofinansowaniem NFZ

Kilka kroków do zakupu wózka inwalidzkiego z dofinansowaniem NFZ

Ubieganie się o dofinansowanie do zakupu wózka inwalidzkiego nie musi Cię przerażać. Jeśli jednak uważasz, że jest to zbyt trudne, to doskonale trafiłeś! Już za chwilę wyjaśnimy kto może ubiegać się o wózek, jakie kroki należy podjąć, by takie finansowanie otrzymać oraz jakie dokładnie specjalizacje lekarskie są w stanie wystawić nam zapotrzebowanie na zakup. Warto zatem przekonać się co zrobić, by otrzymać dofinansowanie.

Skąd pomysł na dofinansowanie?

Należy zacząć od podstawy prawnej, która umożliwia nam ubieganie się o pieniądze z Narodowego Funduszu Zdrowia. Zgodnie z decyzją Ministra Zdrowia, NFZ może dopłacić kwotę od 600 do 3000 złotych. Co ważne, w tym wypadku wysokość refundacji zależy od modelu wyrobu medycznego. Tak samo jak to, kto może wystawić potwierdzenie zapotrzebowania na wózek i tym samym uprawomocnić naszą potrzebę dofinansowania. Najmniejsze dofinansowanie dotyczy ręcznych wózków inwalidzkich, największe – tzw. wózków specjalnych, czyli np. elektrycznych wózków inwalidzkich.

Podstawa prawna

W kwestii finansowania wózków inwalidzkich istnieje jedna, naczelna zasada. O dofinansowanie z Funduszu na wózek inwalidzki ubiegać się mogą osoby objęte ubezpieczeniem społecznym, które spełniają kryteria określone przez Ministra Zdrowia zgodnie z Rozporządzeniu z dnia 29 maja 2017 r. (wraz z późniejszą nowelizacją) w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie. Co ważne, rodzaj produktu medycznego (w tym wypadku wózka) jest uzależniony od schorzenia. Dlatego tylko niektórzy lekarze mogą wystawić nam zapotrzebowanie na tego typu sprzęt.

Kto może ubiegać się o zakup wózka i dofinansowanie?

O inwalidzki wózek ręczny ubiegać się mogą dorośli i dzieci od 3 do 18 roku życia, którzy posiadają trwałe ograniczenie samodzielnego chodzenia. W takim wypadku limit dofinansowania wynosi 600 złotych, a napraw 180 złotych. Udział własny chorego jest zerowy, ale taka refundacja przysługuje osobie dorosłej raz na 5 lat, a dziecku raz na 3. O wózek ze stopów lekkich może ubiegać się dziecko od 3 do 18 roku życia oraz dorosły z trwałym ograniczeniem zdolności samodzielnego chodzenia, ale z możnością poruszania się na wózku samodzielnie. Limity wynoszą wówczas: na zakup 1700 złotych, a na naprawy 510 złotych. Udział wciąż wynosi 0 %, a refundacja przysługuje dorosłym co 4 lata i dzieciom co 3. Ostatni rodzaj wózka, wózek inwalidzki specjalny (np. elektryczny), o którego ubiegać się mogą dzieci od 2 do 18 roku życia oraz dorośli z porażeniami i niedowładami trzy- lub czterokończynowymi lub dwukończynowymi jednostronnymi lub krzyżowymi. Limit zakupu to wówczas 3000 złotych, a napraw 900 złotych. Udział dalej jest zerowy, a refundacja przysługuje dorosłemu co 4 lata, a dziecku co 3 lata.

Hiszpański model ochrony zdrowia

Kroki do refundacji

Skoro zatem wiemy kto może ubiegać się o refundacją i na jakiej podstawie prawnej, możemy przejść do analizy kroków, pozwalających skorzystać z dofinansowania Narodowego Funduszu Zdrowia.

Krok I.

Na początku musimy uzyskać zlecenie na taki sprzęt medyczny. Może je wystawić lekarz, jednak tylko lekarz odpowiedniej specjalizacji do odpowiedniego rodzaju wózka. Jeśli chodzi o wózek inwalidzki ręczny, tutaj zlecenie może wystawić lekarz specjalizacji:
 ortopedii i traumatologii, chirurgii ortopedycznej, chirurgii urazowo-ortopedycznej, ortopedii i traumatologii narządu ruchu;
 medycyny rodzinnej;
 pediatrii;
 chorób wewnętrznych;
 neurochirurgii;
 geriatrii
 chirurgii ogólnej, chirurgii dziecięcej;
 chirurgii onkologicznej;
 reumatologii;
 neurologii, neurologii dziecięcej;
 rehabilitacji, rehabilitacji medycznej, rehabilitacji ogólnej, rehabilitacji w chorobach narządu ruchu;
 podstawowej opieki zdrowotnej.

Zlecenie na wózek inwalidzki ze stopów lekkich może wystawić lekarz specjalizacji:

 ortopedii i traumatologii, chirurgii ortopedycznej, chirurgii urazowo-ortopedycznej, ortopedii i traumatologii narządu ruchu;
 geriatrii;
 chirurgii ogólnej, chirurgii dziecięcej;
 chirurgii onkologicznej;
 neurochirurgii;
 reumatologii;
 neurologii, neurologii dziecięcej;
 rehabilitacji, rehabilitacji medycznej, rehabilitacji ogólnej, rehabilitacji w chorobach narządu ruchu.
Z kolei zlecenie na wózek inwalidzki specjalny wystawia lekarz specjalizacji:
 ortopedii i traumatologii, chirurgii ortopedycznej, chirurgii urazowo-ortopedycznej, ortopedii i traumatologii narządu ruchu;
 neurochirurgii; neurochirurgii i neurotraumatologii;
 onkologii klinicznej,
 chemioterapii nowotworów;
 reumatologii;
 neurologii; neurologii dziecięcej;
 rehabilitacji, rehabilitacji medycznej, rehabilitacji ogólnej, rehabilitacji w chorobach narządu ruchu.
A więc jeśli potrzebujemy wózka inwalidzkiego, musimy udać się do odpowiedniego lekarza. Zaświadczenie jest ważne bezterminowo.

Krok II.

Następnie należy potwierdzić zlecenie na wózek inwalidzki w odpowiednim oddziale Narodowego Funduszu Zdrowia. Należy to zrobić albo osobiście, albo na pośrednictwem innej osoby (potrzebne jest wówczas pisemne upoważnienie), albo drogą pocztową. NFZ zweryfikuje czy dana osoba jest ubezpieczona, czy posiada uprawnienia zarejestrowane w platformie eWUŚ na podstawie numeru PESEL pacjenta. Co ważne, osoby, które nie widnieją w systemie eWUŚ powinny zgłosić ten fakt i przedłożyć odpowiednie dokumenty (np. potwierdzenie płacenia składek czy oświadczenie).

Krok III.

Ostatnim krokiem koniecznym do uzyskania dofinansowania jest realizacja zlecenia n wózek inwalidzki. Ten etap realizuje pacjent. Z potwierdzeniem zlecenia zakupu wózka inwalidzkiego udaje się on do sklepu medycznego lub realizuje zakup przez Internet. Dzięki temu jest to wygodniejsze i szybsze. Należy jednak pamiętać, by wybierać tylko i wyłącznie placówki, które mają podpisane umowy o współpracę z Narodowym Funduszem Zdrowia. Taka umowa zobowiązuje dane placówki do posiadania przynajmniej jednego produktu w limicie finansowym i specyfikacyjnym. Dzięki temu nie płacąc ani złotówki możesz otrzymać wózek inwalidzki konkretnego typu. Co ważne, nie musisz kupować wózka inwalidzkiego w takiej cenie, jaką przewiduje Fundusz. Możesz wybrać produkt droższy, a różnicę zapłacić z własnych pieniędzy lub szukając dofinansowania z innych źródeł, którymi mogą być np. PFRON czy PCPR albo też zasiłek celowy. Odbiór wózka inwalidzkiego potwierdza pacjent lub osoba przez niego upoważniona.
Te trzy kroki do otrzymania dofinansowania z Narodowego Funduszu Zdrowia do zakupu wózka inwalidzkiego nie są zbyt skomplikowane, ale mogą być dość długie w czasie. Warto jednak wiedzieć, jakie ma się prawa oraz możliwości, zwłaszcza wówczas, gdy cały świat się zmienia i trudne wydarzenia próbują złamać każdego chorego. Dlatego nie powinno się poddawać i lepiej liczyć na pomoc NFZ-u oraz innych organizacji pomocy społecznej.

Jeden komentarz

Dodaj komentarz