Ochrona zdrowia

Ile lat będziemy mogli żyć w przyszłości?

Ile lat będziemy mogli żyć w przyszłości?

Badania sugerują, że średnia długość życia człowieka może osiągnąć nawet 150 lat, jeśli spełnionych zostanie kilka warunków.

Oczekiwana długość życia obywateli krajów rozwiniętych wzrasta, a nowe badania twierdzą, że maksymalna oczekiwana długość życia człowieka może osiągnąć 150 lat, co jest dziś nie do pomyślenia, ale może być możliwe w ciągu najbliższych kilku stuleci.

Według najnowszych badań opublikowanych w czasopiśmie Nature Communications, ludzie mogą dożyć 120-150 lat. Tak przynajmniej uważa zespół naukowców, który badał tempo starzenia się mieszkańców USA, Wielkiej Brytanii i Rosji.

Aby wyciągnąć wnioski, zespół ocenił odchylenia od stabilnego stanu zdrowia, ocenił zmiany w liczbie komórek krwi i przeanalizował je według grup wiekowych.

A mianowicie, wraz z wiekiem, jakiś czynnik, taki jak choroba, prowadził do przewidywalnego przyrostowego spadku zdolności organizmu do przywrócenia komórek krwi do stabilnego poziomu po ich zaburzeniu.

Więc kiedy zespół użył tego przewidywalnego tempa spadku, aby określić, kiedy odporność zniknie całkowicie i doprowadzi do śmierci, wywnioskowali zakres wieku od 120 do 150 lat.

Dziś wydaje się to niemożliwe, ale według danych, najstarszą zarejestrowaną osobą była Jeanne Calment, która zmarła we Francji w wieku 122 lat. W Polsce ludzie również dożywają znaczącego wieku, czego żywym przykładem jest Teresa Radziwiłowicz, mieszkanka Starachowic, która dożyła 100 lat.

Oczywiście, aby osiągnąć taki wiek, stan zdrowia danej osoby musi być całkowicie wolny od wszelkiego rodzaju poważnych chorób w czasie życia.

Należy wyjaśnić, że podczas gdy zdrowa osoba może wytworzyć szybką reakcję fizjologiczną, aby dostosować się do zaburzeń zdrowia i w ten sposób przywrócić dobry stan zdrowia, osoba starsza jest znacznie wolniejsza w reagowaniu na wszelkiego rodzaju zaburzenia i choroby. Jednak choroba może spowodować poważne zmiany w ciśnieniu krwi i zachowaniu komórek, co zmniejsza tę maksymalną oczekiwaną długość życia.

W każdym razie, średnia długość życia wzrosła skokowo w ostatnich dziesięcioleciach i należy się spodziewać, że za sto lat osiągnięcie wieku 100 lat będzie dosyć powszechne.